שאלת תרגול

שרת התרבות

שרת התרבות והספורט מנסה כבר מזה תקופה לשנות נהלים ולקבוע נורמה לפיה יימנע מימון ממוסדות תרבות שיתמכו בטרור, שיציינו את

אוכלוסייה בישראל

רבע מהאוכלוסייה בישראל היא אינה יהודית. גם בקרב אלו המוגדרים יהודים, יש רבים שאינם יהודים. המציאות היא שרוב רובה של

חוקים דתיים

ראש אחת הסיעות בכנסת התראיין באחד מערוצי הטלוויזיה והציג את האידאולוגיה שלו באשר לחוקים דתיים במדינת ישראל. לדבריו, חוקים כמו

פארק הפלאים

סמוך לדימונה הוחלט להקים את "פארק הפלאים" שהוא פארק שעשועים גדול ממדים בדומה לדיסינלנד שבארה"ב. אחד מיוזמי הקמת הפארק התראיין