[email protected] פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

מגילת העצמאות

מגילת העצמאות, המסמך המכונן של מדינת ישראל, בה מעוצבת דמותה המדינית והלאומית של מדינת ישראל.

דמוקרטיה

הפרק עוסק בעקרונות הדמוקרטיה השונים, זכויות האדם והאזרח, תפיסות ודגמים שונים בדמוקרטיה וגבולות בדמוקרטיה.

לאומיות ומדינה יהודית

הפרק עוסק בנושא שאלת הלאומיות, מדינת הלאום והצדקתה, מאפייניה של ישראל כמדינת לאום אתנית ושסעים בחברה הישראלית.

משטר בישראל

הפרק עוסק ביסודות החוקתיים של מדינת ישראל, רשויות השלטון השונות והרשות המקומית.

אפשרויות סינון ראשוניות

סינון לפי סוג שאלה

סינון לפי סוג שאלה

סינון לפי שאלות אירוע, שאלות חצי אירוע, שאלות עמדה, שאלות ידע פשוט, שאלות ידע מורכב, שאלות מתוך טקסט וכו'
סינון לפי רמת קושי

סינון לפי רמת קושי

סינון לפי שאלות בשלוש רמות קושי: רמת קושי קלה (1), אמת קושי בינונית (2), רמת קושי קשה (3) רמת קושי קלה רמת קושי בינונית רמת קושי קשה
סינון לפי אופי השאלה

סינון לפי אופי השאלה

סינון לפי שאלות בגרות (או ברמת בגרות) או שאלות תרגול לעבודה בכיתה שאלת בגרות שאלת תרגול

שאלות אחרונות

מערכות משפט

מערכות משפט

במדינת ישראל קיימות שתי מערכות משפט מקבילות זו לזו: מערכת בית המשפט הציבורית הרגילה כפי שכולנו מכירים אותה – בית
הצג את שיטת הבחירות במדינת ישראל. הסבר כיצד שיטה זו מחזקת את עיקרון הפלורליזם.
הצג מאפיין של הזרם החרדי ומאפיין של הזרם הדתי לאומי בחברה היהודית הדתית . הסבר כיצד הם מממשים את עיקרון הפלורליזם
באחת המדינות במזרח התיכון

באחת המדינות במזרח התיכון

באחת ממדינות המזרח התיכון קובעת החוקה כי יש לקיים בחירות לנשיאות מדי 5 שנים. למרות זאת, הנשיא המכהן נבחר לאחרונה
הצג את המושג "המגזר השלישי". הסבר כיצד מגזר זה מחזק את התרבות הפוליטית הדמוקרטית במדינה
הצג שתיים מדרכי ההתמודדות עם השסע הדתי. הסבר כיצד אחת מדרכים אלו מבטאת את עיקרון ההסכמיות
מעורבות בני החברה החרדית

מעורבות בני החברה החרדית

הממשלה קבעה יעד להרחיב את מעורבות בני החברה החרדית בשוק העבודה הכללי ולאפשר ליותר בוגרי ישיבות לרכוש מקצוע ולמצוא עבודה.
חוק חדש

חוק חדש

בעקבות חוק חדש שנחקק בכנסת, צפויים מהגרים בלתי חוקיים רבים שהגיעו לישראל במהלך שנים ארוכות מאפריקה להיות מגורשים חזרה לארצות
הצג את עקרון ההסכמיות. הסבר כיצד עקרון ההסכמיות בא לידי ביטוי באחת מן הדרכים להתמודדות עם השסע הדתי.
הצג שני גורמים לשסע הדתי בין החילונים לדתיים. הסבר כיצד עקרון הסובלנות יכול לנסות ולפתור שסע זה.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן